Наврех

Структура Заповідника Калос Лімен

Кримська республіканська установа «Історико-археологічний заповідник «Калос Лімен» створений в 1997 р. Постановою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим № 124 на базі пам'ятки археології місцевого значення - стародавнього греко-скіфського городища Калос Лімен (IV ст. до н.е. - II ст. н.е.).

КРУІАЗ «Калос Лімен» включає в себе:

 • Древнє греко-скіфське городище Калос Лімен (Прекрасна Гавань ), IV ст. до н.е. - II ст. н.е. і група з 11-ти курганів (некрополь городища Калос Лімен), пам'ятник археології місцевого значення;
 • Чорноморський історико-краєзнавчий музей.  Заповідник є юридичною особою публічного права з дня його державної реєстрації. 

Ключовими напрямами діяльності Заповідника є:

 • Пам'ятникоохоронна;
 • Науково-дослідна;
 • Науково-методична;
 • Культурно-освітня діяльність;
 • Комплектування музейних зібрань;
 • Експозиційна;
 • Обліково-фондова;
 • Видавнича;
 • Реставраційна і т.д.

Відповідно до чинного законодавства на земельній ділянці Заповідника виділені такі зони:

 • заповідна - для збереження і охорони пам'ятника археології, місцевого значення;
 • експозиційна - для створення стаціонарних експозицій та експонування виставок;
 • наукова - для проведення науково-дослідницької роботи;
 • господарська для розміщення допоміжних господарських об'єктів і виробничої бази.

Структура Заповідника включає в себе:

 • Дирекцію;
 • Чорноморський історико-краєзнавчий музей (на правах відділу);
 • Відділ обліку, охорони і реставрації;
 • Господарський відділ.

У заповіднику за штатним розкладом передбачено 20 одиниць, в тому числі наукові співробітники, молодші й старші наукові співробітники. В їх числі - старший науковий співробітник - доктор історичних наук В.О. Кутайсов.